TITELS

Geotechniek


Auteursregister Geotechniek

nr.

blz.

A

Admiraal, B.J.: Lekdetectiesystemen voor bouwputten en andere ondergrondse waterkerende constructies

Allouche, C., B. Dethy en J. Maertens: Stabilisatie van gronden met kalk

 

2000-2


1997-2

 

28-35


11-16

B

Babendererde, E.H.S. en J. Holzhäuser: Ondersteuning van het boorfront door verhoogde luchtdruk bij het vloeistofschild

Bakker, K.J.: Boortunnels in Nederland – stand van zaken met betrekking tot de geotechniek rond de Tweede Heinenoordtunnel

Barends, F.B.J., P. Hölscher en T.R. van der Poel: Kan de hoge snelheidstrein over slappe grond?

Barends, F.B.J.: Kennisontwikkeling op het vakgebied Geo(milieu)techniek in de komende jaren

Bauduin, C.: Ontwerp van axiaal belaste palen volgens de Eurocode

Beem, R.C.A. en M. van Grootveld: Een probabilistische benadering voor het ontwerpen van gewapende grondconstructies

Besteman, M.A. en J. Niemeijer: Big spotters hill – an extraordinary earth structure

Bezuijen, A., H.E. Brassinga en M.Th. van Staveren: Modelonderzoek – de missing link; de relatie tussen praktijkproeven, rekenmodellen en modelonderzoek

Bezuijen, A., H.E. Brassinga en J.S. van der Schrier: Geocentrifuge onderzoek ondergronds bouwen deel 2 – het groutproces bij geboorde tunnels

Bielefeld, M.W.: De trekpaal excelsior

Bosch, M. van den, H.M.A. Pachen en G.H. Rabbers: Excavation underneath housing blocks in the city of Rotterdam

Bosschaart, J.W., B.M. Berkhout en M.G.J.M. Peters: Het voorspellen van heigedrag

Brassinga, H.E., A. Bezuijen en J.S. van der Schrier: Geocentrifuge onderzoek ondergronds bouwen deel 1 – inleiding en onderzoek horizontaal gestuurd boren

Bremmer, C.N.: Developments in geomechanical research for infrastructure projects

Broug, N.W.A.: Principes van het SPE-concept

Brouwer, F.J., H.C. van de Graaf en R.R. Zandbergen: Eenvoudiger afdichten van sondeergaten door kabelloos elektrisch sonderen

Brugman, M.H.A., H.R.G.K. Hack en W.G. Dirks: Een drie-dimensionaal systeem voor de raming van baggerprodukties in rots

Bruyn, D. de en L. van Cauteren: De tweede schacht te Mol – een eerste stap in de verdere uitbreiding van een ondergronds onderzoekslaboratorium

 

2000-2


 
1997-1


 
1997-1


1997-2


2001-4


1997-3


 
1999
-special

2000-4 
2001-1


 
2000-4

1999
-special


2001-4


2000-3


 
1999
-special

2001-4

2001-1


 
1999-2


 
1997-4

 

36-43


 
4-11


 
20-27


20-21


65-72


24-27


 
62-63


76-81 
6-13


 
14-17

47-49


 
45-53


11-14


 
52-55


6-14

30-34


 
22-26


 
10-12

C

Cortlever, N.G.: Zettingsarm ophogen met het AuGeo-paalsysteem

Cosyn, P., E. van Selst, R. Simons, W. Thibaut, M. Vandamme, R. Dedeyne en S. Vandenmeulebroecke: De ongewapende J-kaaimuur – een klassiek idee opnieuw toepasbaar dankzij moderne ontwermethodes

Crook, Th. de en B. Wassing: Voorspelling van de opslingering van trillingen bij aardbevingen

 

1998-4

 

 

2001-3

2001-2

 

23-26

 

 

23-28

47-53

D

Daalen, P.M. van en V. Hopman: Betrouwbaarheid van lekdetectiesystemen voor ondergrondse constructies

Deen, J.K. van: Sedimentatiemethoden voor de fijne fractie van de korrelverdeling

Deen, J.K. van, J. van den Boogaart, A. van Diem en J.L. van de Velde: Een blik in moeder aarde

Dekker, H.R.E. en J.J. van Meerten: Geohydrologische isolatie van het bouwdok Barendrecht

Dekker, H.R.E., H.W.N. Heijmans en F.J.M. Hoefsloot: Geslaagde damwandproef in Limburg

Dürrwang, R., G. Schulz en C.P. Schouten: Een geïntegreerde bouwmethode – overbruggen van de overgang aardebaan-kunstwerk bij de realisatie van ballastloos spoor

Duijvenbode, J.D. van: Gestabiliseerde grondkolommen, een nieuwe grondverbeteringstechniek in Nederland?

Duijvenbode, J.D. van en H.L. Jansen: Van No-Recess naar SI2

Dykstra, C.J. en A.G. Joling: Praktijkwaarde consolidatiecoëfficiënt bepaald met Asaoka-methode

 

2001
-special

2000-3

2001-3

1997-3

1999-2

 

2001-1

1998-4

2001-2

2001-2

 

20-24

6-10

39-45

4-9

12-19

 

15-21

15-18

31-46

104-110

E

Es, A.W. van en R.C. Kroon: Ballastloos funderen van spoorwegen

Esposito, G., P.C. van Staalduinen en G.P.C. van Oosterhout: Meting van dikte en stijfheid van grondconstructies door middel van oppervlaktegolven

Everts, H.J. en H.R. Havinga: Horizontaal belaste heipalen

 

1998-4

 

2001-1

2000-2

 

9-13

 

23-28

44-48

F

Foeken, R.J. van, D.J.M.H. Pluimgraaff en J. de Vos: Kwaliteitscontrole van paalfunderingen

 

2000-1

 

20-30

G

Geerling, J., E.J. den Haan en N.M. O’Prinsen: Het "Gaag-effect"

Grashuis, A.J.: Snel bouwrijp maken – en in korte tijd 10 meter zandophoging op slappe grond

Greeuw, G. en A. Jonker: Ringonderzoek triaxiaalproef

 

1997-3

2001
-special

1999-4

 

16-21

26-32

5-11

H

Haan, E.J. den, J.P. Koenis en E.J. Huiden: Kalk-cementkolommen in Nederland

Haan, E.J. den: Celproef of triaxiaalproef?

Haan, E.J. den, B.H.P.A.M. The en M.A. Van: De K0-CRS samendrukkingsproef

Haasteren, C.R. van: Wegbouwkunde en geotechniek – nog parallelle werelden, maar niet lang meer

Habib, A. en M.G.J.M. Peters: Conjunction Harderwijk-Flevoland – application new design method CUR-98 for optimisation tension pile foundation

Habib, A., A.M.K. Meijer en E.J. Aukema: Broadening of N247 road "Waterland" on soft foundation – saving space and shortening construction time

Hannink, G.: Geotechnics in the Netherlands

Herbschleb, J., M.Th. van Staveren en E.A.H. Teunissen: De Noord/Zuidlijn – Geotechnische risicoverdeling met het geotechnisch basisrapport

Hergarden, R.H. en A.F. van Tol: Zakkingen tijdens het trillend trekken van damwanden

Heijmans, H.W.N., L.P. de Jonge en A.F. van Tol: Spijkerpaalmethode – geautomatiseerd palen installeren biedt grote voordelen

Hoefsloot, F.J.M.: Wateroverspanningen voor het boorfront – een eenvoudig geohydrologisch model

Holeyman, A.E., C. Legrand en N. Huybrechts: Methode voor de voorspelling van de intrilbaarheid van palen

Hopman, V., A.E.C. van der Stoel en W. van Dalfsen: Geofysische meetmethoden bij grondverbetering – praktijk injectieproef te Utrecht

Hoste, J. en P. de Vleeschauwer: Toepassing van secanspalen-wanden en groutwanden als grondkerende en ondersteunende constructies voor het uitvoeren van een bouwput te Brussel

Hutteman, M. en G. Sluimer: Rekenen met PLAXIS

 

1998-1

1999-1

2001-4

2001-2

 

1999
-special

 

1999
-special

1999
-special

 

2001-2

2001-3

 

1999-3

2001-4

1998-2

 

1999-1

 

2001
-special

2000-3

 

24-27

5-11

55-63

27-30

 

30-32

 

33-35

11-23

 

83-89

84-90

 

24-30

26-33

18-22

 

12-17

 

33-39

17-23

J

Jakobs, M., H. Dekker en R. Otterbein: Toepassing van het waterbalanssysteem bij de hoogtebewaking van zettingsgevoelige bouwwerken

Janssen, G.J.M.: Barrièrewerking van ondergrondse bouwdelen

Jonker, A., D.A. Kort en A.F. van Tol: Predicties voor damwandproef!

 

 

2001-2

2001
-special

1998-3

 

 

74-81

45-51

31-32

K

Kaalberg, F.J. en H.D. Netzel: Settlement Risk Management met GIS t.b.v. de Amsterdamse Noord/Zuid metrolijn

Kant, M. de en G. Sluimer: De Zuidas – erop en eronder

Kay, S., F. van Woensel en B.H.P.A.M. The: De Conus Pressiometer Test numeriek gesimuleerd

Kessel, A.J. van, R.A. Schiphouwer en P.A. van Cappelleveen: Toepassing van geotechnische database en 3D-grondmodel

Kimenai, M.C.W.: Heien of trillingsvrij uitbreiden postsorteercentra?

Kolk, G.C.H.: Beperken omgevingshinder bij uitvoering

Korff, M.: Aantrekkelijk vernieuwde rekenregel voor trekpalen

Kort, P.J. de en A. de Koning: Deep foundations for tunnel projects

Koster, S.: Imperfecties in jetgroutlagen

Kruijff, H. de: The bored Botlekspoortunnel, a challenging project

 

2000-4

2001
-special

1998-1

1999-4

2000-2

2000-4

2001-3

1999
-special

2000-4

1999
-special

 

6-12

63-68

13-19

12-16

20-26

67-74

51-56

67-70

52-56

40-41

L

Langhorst, P.H.: Bouwput Interpolis Tilburg

Lubking, P.: Correleren – kundig relativeren

Lubking, P.: Wat is zand en wat is wadzand?

Lubking, P.: What’s in a name?

Lubking, P.: Blokzijlzand is klei en Groningse klei is zand

Luger, H.J., J.L. Bijnagte en B.P. Nieswaag: Wisselwerking tussen palen

2001-2

2000-1

2000-3

2001-2

2001-4

1998-4

7-15

32-36

30-32

90-93

16-25

43-47

M

Maertens, L.: Ontwerp en heiprocedure van open stalen buispalen in verweerde basalt

Meiden, A. van der: Het fundament van de communicatie – wat heeft communicatie met geotechniek te maken?

Monnaers, A., E. van den Kerkhof en F. Verhelst: Recyclage van fijnkorrelige gronden – grondverbetering met kalk

 

2001-4

2000-4

2001-3

 

35-42

47-49

31-37

N

Niekerk, W.J. van en J.Y. Tonnisen: Fundering van bruggen in Suriname dynamisch en statisch proefbelast

Niekerk, W.J. van en J. Visser: Paalfunderingen in bruinkool

Nieuwenhuis, E.F.M., A.T. Dullemond en D.J. Ozinga: Intensief ruimtegruik integraal afgewogen

 

1999-2

2000-1

2000-1

 

5-10

54-58

8-13

O

Obladen, B.K.J., G.A. Visser en F.J. Willemen: Zettingsarm boren met een intelligent boor management systeem

Obladen, B.K.J.: Het maken van funderingen in beperkte ruimten

Olierook, M.J.: Policy and plans on infrastructure in the Netherlands

 

2001-1

2001
-special

1999
-special

 

51-54

69-73

5-10

P

Pachen, H.M.A.: Vinproef toont aan – Skempton relatie geldt niet voor Hollandse organische klei

Plekkenpol, J.W.: De eerste resultaten van geotechnische metingen tijdens de aanleg van de 2e Heinenoordtunnel

 

1997-4

1997-3

 

4-9

11-15

R

Rabbers, G.H. en M. van den Bosch: Praktijkproeven m.b.t. trillingsemissie

Ramler, J.P.G. en J.H. Vrieling: Palenwand voor parkeergarage te Groningen

Ramler, J.P.G. en B.J. Admiraal: Diepwanden voor het Souterrain project te Den Haag

Ridder, H.A.J. de: Omgaan met risico’s in de funderingstechniek

 

2000-2

1997-2

1998-1

1998-4

 

14-18

4-8

5-11

49-51

S

Safari, B. en R. Peters: Geboorde tunnels gefaseerd berekend

Schiphouwer, R.A. en C.J.J. Zimmerman: Fundering sluisconstructie "Naviduct" Krabbersgat

Schiphouwer, R.A., A.J. van Kessel, H. Netzel, F.J. Kaalberg en E.A.H. Teunissen: GIS data base for urban infrastructural projects – generation of 3D geotechnical soil profiles

Schiphouwer, R.A., J.W. Bosschaart en A.L.J. Timmermans: Bouwputten start- en ontvangstschacht Sophiaspoortunnel

Schouten, C.P.: Application of watertight membranes in railway construction

Schrier, J.S. van der, G.J.C.M. Hoffmans, S. Nurmohamed en J.B.A. Weijers: Transient groundwater flow – time may work in your favour

Sluis, H.R. van der: Nederlands diepste parkeergarage volgens poldermodel

Smits, E.P.T.: Proefeiland IJburg – een consolidatie- en zettingsproef op ware schaal

Smits, E.P.T.: Test site IJburg, a full scale settlement and consolidation field test on very soft soil

Smits, M.Th.J.H. en B. de Ruiter: Hoe schadelijk zijn trillingen door (ondergrondse) bouwactiviteiten?

Smits, M.Th.J.H.: Zwel – funderingen in de knel

Smits, M.Th.J.H. en L.J. Buth: Eurocode komt er aan

Stam, J.L.P.: Geohydrologische isolatie van het stort Schoteroog door middel van een cement-betoniet-folie wand

Stam, J.L.P. en P. Hölscher: Toepassen van gemeten overdrachtsfunctie bij trillingsprognose

Stoel, A.E.C. van der en J.K. Haasnoot: Jetgrouting bij paalfunderingen

2001-1

1998-3

 

1999
-special

2001-1

1999
-special

 

1999
-special

1998-4

1999-1

1999
-special

1998-2

2000-4

2001-3

1998-2

2001
-special

2000-4

36-41

5-9

 

72-73

42-50

64-65

 

42-45

36-41

52-61

56-57

11-17

30-38

47-49

38-41

14-18

22-28

T

Teunissen, E.A.H. en M. Hutteman: Palenproef Noord/Zuidlijn

The, B.H.P.A.M.: Moet grondonderzoek nog worden verbeterd?

Tol, A.F. van, H.E. Brassinga en J.P. Koenis: Rekenregel voor berekening van trekpalen in zand

Tol, A.F. van en D.A. Kort: Stalen damwand voorbij de uiterste vezel

Tol, A.F. van: Op weg naar een verantwoord ontwerp van jetgroutlagen

Tol, A.F. van: Bouwputten

Torstensson, B.A. en A.J.G. Schellingerhout: Grondwatermetingen met het BAT systeem

1998-3

1997-1

1997-4

1998-4

2000-4

2001
-special

1999-4

11-18

14-19

14-17

5-8

57-65

6-12

37-42

V

Vennix, R.H.C.: De granulaire sterkte van infiltratieconstructies

Vercruysse, V.: Bodemsaneringstechnieken – in situ en on-site saneringstechnieken

Verruijt, A.: Schade bij gelijkmatige bodemdaling

Viergever, M.A.: Ontwateren van sliblagen

Visser, G.T. en H.H. Gutter: Zettingsanalyse voor Amsterdamse hoogbouw

Visser, G.T. en D.M. Maagdelijn: Inpandige paalproeven voor de Beurs van Berlage

Vleeschauwer, P. de en J. Maertens: Jet-grouting – hoever staan we?

Voncken, F.J.J.: Klei en zout formaties als mogelijke opslag media voor gevaarlijk afval

Vriend, A.C. en P.J.C.M. de Kort: Botlek Spoortunnel – proef op verwijderbare strengenankers

Vriend, A.C. en H.M.A. Pachen: Bodemsanering onder Rotterdamse woningen – stabilisatie woonhuizen werkeenheid 8

2001-3

1998-3

2000-1

1998-2

1999-3

2000-1

1999-3

1999-4

1999-3

2000-2

15-21

20-24

15-18

26-32

5-15

37-48

17-22

44-47

31-35

6-12

W

Weele, A.F. van (sr.): Nieuwe ontwikkelingen in de funderingstechniek die het (nog?) niet hebben gehaald

Weele, A.F. van (sr.) en B.M.L.G. Lencioni: Het mislukken van een paalfundering is duur, maar leerzaam

Wilschut, D.: Bouwput Beneluxlijn bij de Vlaardingerdijk

Wilschut, D.: Benelux line metro project

Winnubst, M.H.: Foutenvoortplanting in de CU-triaxiaalproef

Winter, P. de en S. Pensaert: Speciale technieken voor uitvoering van bodemsanering in stedelijke gebieden

Wit, J.C.W.M. de, H.J. Lengkeek en M. de Kant: Praktijkproef openstaande diepwandsleuven t.b.v. nieuwe A’damse metrolijn – deel 1

Wit, J.C.W.M. de, H.J. Lengkeek en M. de Kant: Praktijkproef openstaande diepwandsleuven t.b.v. nieuwe A’damse metrolijn – deel 2

Woldringh, R.F. en J.G. Baartman: Some notes on present-day and past substructures for high-speed trains on soft soils in the Netherlands

 

1997-2

1999-1

1999-2

1999
-special

1997-2

2001
-special

 

2001-2

 

2001-3

 

1999
-special

 

32-35

19-50

28-31

50-51

26-30

57-61

 

16-24

 

6-12

 

26-29

Z

Zanten, D.C. van, S. Kay en A.E.C. van der Stoel: Jetgrouten naast een paalfundering – predicties en praktijkmetingen

 

2001-2

 

95-103terug terug   contact contact   home home   specs tarieven & specificaties

   

Meer Educom websites:
Vakblad Geotechniek
Geotechniek
Vakblad Vitruvius
Vakblad CostandValue

  Postbus 25396, 3001 HG  Rotterdam Tel 010 - 425 65 44 Fax 010 - 425 72 25 info@uitgeverijeducom.nl