TARIEVEN & SPECIFICATIES

Algemene gegevens en plaatsingsmogelijkheden city-marketing magazine “Zwolle Magazine” waarin opgenomen “Zwolse Kijk”


Per januari 2002

Algemene gegevens
Titel: Zwolle Magazine (waarin opgenomen gemeentelijk periodiek Zwolse Kijk)
Uitgave van: Uitgeverij Educom BV (i.s.m. gemeente Zwolle)
Postbus 25296
3001 HG Rotterdam
Mathenesserlaan 347
3023 GB Rotterdam
Dhr. R.P.H. Diederiks, uitgever
Telefoon: 010 - 425 65 44 Telefax: 010 - 425 72 25
E-mail: zwollemagazine@uitgeverijeducom.nl
Verschijnings- frequentie: 4x per jaar (excl. specials)
Verschijningsdata: november - februari- maart (special) - juni - augustus
Oplage: ca. 9.000 exemplaren
Verspreiding: controlled circulation (gemeente Zwolle, intern; relaties Gemeente Zwolle, lokaal/regionaal/landelijk; promotioneel bij bezoeken B&W; bedrijfsleven Zwolle; Kamer van Koophandel; VVV Zwolle; hotels regio Zwolle, op kamers; als leestafelexemplaar (zakelijke) horeca; congrescentra, abonnees, sponsors & adverteerders (+ netwerken derden); abonnees Zwolse Kijk.
Technische gegevens binnenwerk omslag
Drukprocede vellen-offset vellen-offset
Papiersoort 135 grams mc 250 grams mc
Afwerking - gelamineerd
Bladspiegel 23 x 30 cm (b x h) 23 x 30 cm (b x h)
Zetspiegel 20 x 28 cm (b x h) 20 x 28 cm (b x h)
Raster 60 60
Reproductiemateriaal: Onleesbaar positief films (plus een referentieproef)
Digitaal: volledig opgemaakt document in Quark-X-Press, inclusief gebruikte lettertypen en duidelijk voorbeeld)
Plaatsingsmogelijkheden:
Advertenties (op basis van zw/w-plaatsing, excl. btw)
formaat
1 hele pagina 20,5 x 28 cm (b x h) € 1.200
1 halve pagina 20,5 x 13,5 cm (b x h) € 860
1 kwart pagina 10 x 13,5 cm (b x h) € 480
Toeslagen
steunkleur (PMS waarde opgeven), per steunkleur € 130
full colour € 390
voorkeurplaatsing, achterzijde omslag + 50% op de totale plaatsingskosten
voorkeurplaatsing, binnenzijde omslag (2 en 3) + 25% op de totale plaatsingskosten
voorkeurplaatsing, overig + 15% op de totale plaatsingskosten
scannen logo/foto/dia € 60 per logo/foto
Redactioneel
Redactioneel (op basis van full-colour presentatie, incl. journalistieke kosten en 1 door ons te maken (portret)foto, excl. btw)
2 pagina’s € 3.750
3 pagina’s € 5.325
4 pagina’s € 6.800 (mogelijkheid tot doordrukken als brochure)
6 pagina’s € 9.850
8 pagina’s (katern) € 13.000 (mogelijkheid tot doordrukken als brochure)
Publiciteitspakketten / sponsorschap
Met een hoofd- of sub-sponsorschap ondersteunt u het city-marketing magazine “Zwolle Magazine” structureel, met een minimale looptijd van 2 jaargangen.
Hiervoor krijgt u een aantrekkelijk publiciteitspakket aangeboden.
In een gesprek vertellen wij u graag meer over de mogelijkheden.
Betalingscondities (geldend voor alle plaatsingen):
40% van de totale plaatsingskosten worden vooraf, als aanbetaling/reservering en om de eerste kosten te dekken, gefactureerd. Het resterende gedeelte van deze kosten (60%) worden na publicatie gefactureerd. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Sponsorschappen worden bij aanvang van de looptijd in zijn geheel gefactureerd.


terug terug   contact contact   home home
 

Meer Educom websites:
Vakblad Geotechniek
Geotechniek
Vakblad Vitruvius
Vakblad CostandValue

  Postbus 25296, 3001 HG  Rotterdam Tel 010 - 425 65 44 Fax 010 - 425 72 25 info@uitgeverijeducom.nl