TARIEVEN & SPECIFICATIES

Algemene gegevens en plaatsingsmogelijkheden Stadsmagazine Vlaardingen


Per januari 2002

Algemene gegevens
Titel: Stadsmagazine Vlaardingen
Uitgave van: Uitgeverij Educom BV (i.s.m. gemeente Vlaardingen)
Postbus 25296
3001 HG Rotterdam
Mathenesserlaan 347
3023 GB Rotterdam
Dhr. R.P.H. Diederiks, uitgever
Telefoon: 010 - 425 65 44
Telefax: 010 - 425 72 25
E-mail: stadsmagazinevlaardingen@uitgeverijeducom.nl
Verschijnings- frequentie: 4x per jaar (excl. specials)
Verschijningsdata: oktober - januari - april - juli
Oplage: ca. 4.000 exemplaren
Verspreiding: controlled circulation
Technische gegevens binnenwerk omslag
Drukprocede vellen-offset vellen-offset
Papiersoort 135 grams mc 250 grams mc
Afwerking - gelamineerd
Bladspiegel 22 x 27,5 cm (b x h) 22 x 27,5 cm (b x h)
Zetspiegel 20 x 25,5 cm (b x h) 20 x 25,5 cm (b x h)
Raster 60 60
Reproductiemateriaal: Onleesbaar positief films (plus een referentieproef)
Digitaal: volledig opgemaakt document in Quark-X-Press, inclusief gebruikte lettertypen en duidelijk voorbeeld)
Plaatsingsmogelijkheden
Advertenties (op basis van zw/w-plaatsing, excl. btw)
formaat
1 hele pagina 20 x 25,5 cm (b x h) €  850
1 halve pagina 20 x 12,5 cm (b x h) €  460
Toeslagen
steunkleur (PMS waarde opgeven), per steunkleur €  130
full colour €  390
voorkeurplaatsing, achterzijde omslag  + 50% op de totale plaatsingskosten
voorkeurplaatsing, binnenzijde omslag (2 en 3)  + 25% op de totale plaatsingskosten
voorkeurplaatsing, overig  + 15% op de totale plaatsingskosten
scannen logo/foto/dia €   60 per logo/foto
Redactioneel (op basis van full-colour presentatie, incl. journalistieke kosten en 1 door ons te maken (portret)foto, excl. btw)
2 pagina’s € 1.950
Meerprijs per extra pagina €  960
Publiciteitspakketten / Sponsorschap
Met een hoofd- of sub-sponsorschap ondersteunt u het stadsmagazine Vlaardingen structureel,met een minimale looptijd van 2 jaargangen.
Hiervoor krijgt u een aantrekkelijk publiciteitspakket aangeboden.
In een gesprek vertellen wij u graag over de mogelijkheden.
Betalingscondities (geldend voor alle plaatsingen):
40% van de totale plaatsingskosten worden vooraf, als aanbetaling/reservering en om de eerste kosten te dekken, gefactureerd.
Het resterende gedeelte van deze kosten (60%) worden na publicatie gefactureerd. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Sponsorschappen worden bij aanvang van de looptijd in zijn geheel gefactureerd.


terug terug   contact contact   home home
 

Meer Educom websites:
Vakblad Geotechniek
Geotechniek
Vakblad Vitruvius
Vakblad CostandValue

  Postbus 25296, 3001 HG  Rotterdam Tel 010 - 425 65 44 Fax 010 - 425 72 25 info@uitgeverijeducom.nl