TARIEVEN & SPECIFICATIES

Aanleverspecificaties


• Geotechniek
• Geokunst

Aanleveradres:
Uitgeverij Educom BV
t.a.v. Dhr. R.P.H. Diederiks
Postbus 25296
3001 HG Rotterdam
Telefoon: (010) – 425 65 44
Telefax: (010) – 425 72 25
E-mail: geotechniek@uitgeverijeducom.nl

BELANGRIJK !
Aanleveringsvoorwaarden voor auteurs van het Vakblad Geotechniek
 1. Afbeeldingen
  • Geen afbeeldingen in Word plaatsen. De kwaliteit van de afbeeldingen neemt hierdoor af.
  • De afbeeldingen graag in de formaten: JPG./ TIFF/ psd aanleveren.
  • Resolutie: minimaal 1024 pixels breed, het beeld kan dan op de breedte van één kolom worden geplaatst.
   (1024 pixels breed = 8,5 cm ( druk kwaliteit _ 300 dpi )
 2. Formules
  • Bij artikelen waar formules in staan altijd hardcopy's aanleveren.
   Hardcopy versturen naar: Uitgeverij Educom BV, Postbus 25296, 3001 HG Rotterdam.
  • Maak gebruik van Microsoft Equation om formules te maken in Word.
  • De bijschriften graag in een apart document.
 3. Artikelen
  • In de artikelen onderaan een genummerde lijst figuren en onderschriften weergeven
  • Bij aanlevering van tabellen in Word deze onderaan het artikel plaatsen of liever nog in een los Word document.
Algemeen:
- Geef duidelijk aan wie de auteur(s) is (zijn) van het artikel, compleet met
voorletters, titulatuur, functie en werkkring.
- Houd u zoveel als mogelijk aan de lengte van het artikel:
voor hoofdartikelen ca. 1.750 woorden; voor rubrieken max. 450 woorden.
- Naast het artikel dient u ook een beknopte samenvatting van uw artikel
aan te leveren van ca. 100 woorden t.b.v. Geonet en t.b.v. de introductie
van uw artikel in het vakblad.
- Plaats in het artikel duidelijke verwijzingen naar grafieken, tabellen of foto’s.
- Plaats formules en tabellen in een apart kader en lever deze aan als een apart
tekstdocument (zie richtlijnen illustraties).
- Plaats geen foto’s, figuren en tabellen in het Word-document, maar lever
deze als afzonderlijke documenten aan (zie richtlijnen illustraties).
- Voeg van alle digitaal aangeleverde documenten altijd in tweevoud een
uitdraai op papier bij (zowel van de tekst als van de gebruikte illustraties).
- Lever tekst en illustraties altijd gescheiden van elkaar aan; voor ieder aparte
documenten gebruiken.
- Voeg bij de papieruitdraai van alle digitaal aangeleverde documenten zoveel
als mogelijk ook de originele foto’s, tekeningen of andere illustraties bij.

Richtlijnen illustraties:
A. Grafieken
- Geef duidelijk en zonder afkortingen aan wat op de assen is weergegeven inclusief de bijbehorende eenheden.
- Kies voor gangbare en Nederlandse termen en verklaar die termen in een agenda/leeswijzer.
- Maak een overzichtelijke schaalverdeling op de assen; niet te dicht en niet te open; vermijdt dichte rasterpatronen, van elkaar loodrecht kruisende lijnen.
- Geef de krommen van de grafiek weer in contrasterende kleuren of in stippel-, streep- of gebroken lijnen die dikker zijn dan de assen.
- Vermijd veel tekst bij een kromme; neem liever een aparte legenda op naast de grafiek.
- Neem naast of onder de grafiek een stuk verklarende tekst op (leeswijzer) waarin e.e.a. wordt toegelicht of nader uitgelegd; in de tekst kan vervolgens naar een grafieknummer worden verwezen.
A1. Lijndikten en lettergrootten in tekenwerk
- Lijndikten: normale lijnen 0,2 mm; hulplijnen (zoals arcering/afbreeklijnen) 0,1 mm;
normale lijnen (zoals assen voor grafieken, kleine kaders) 0,25 mm; hoofdlijnen
(zoals kromme in een grafiek, belangrijke lijnen, grote kaders) 0,35 mm.
- Teksten in figuren: letterhoogte (kapitaalhoogte) 2 mm (8 punts), met
lijndikte 0,25 mm.
- In doorsneden grof raster toepassen, 150 of 75 dpi (een fijn raster loopt dicht).
- De tekeningen bij voorkeur uitdraaien met laserprinter of gelijkwaardige
kwaliteit op wit papier.
B. Tabellen
- Geef duidelijk en met een minimum aan afkortingen weer wat in de rijen en
kolommen is weergegeven, inclusief bijbehorende eenheden; vooral de
kolommen vragen in dat opzicht aandacht, omdat daar vaak minder plaats is.
Maak eventueel een aparte legenda ter verklaring van afkortingen of symbolen.
- Voorzie de tabel van een stuk verklarende tekst ter toelichting, in de tekst kan
vervolgens naar een tabel worden verwezen.
C. Illustraties
- Houd er rekening mee dat originele illustraties t.b.v. het artikel vaak moeten
worden verkleind waardoor dunne lijnen kunnen wegvallen en details
onzichtbaar worden; e.e.a. speelt met name bij plattegronden en kaarten,
maar ook bij dwarsdoorsneden e.d.
D. Formules
- Probeer zoveel als mogelijk individuele formules of serieformules niet in de tekst
op te nemen, maar plaats deze bij elkaar in een apart kader; in de tekst kan
vervolgens naar een formule-nummer worden verwezen.
- Neem bij de formule(s) een uitgebreide legenda op van de gebruikte symbolen en
hun eenheden.
- Voorzie de formule(s) waar nodig van een stuk verklarende tekst ter toelichting.
- Gebruikt zoveel mogelijk de (inter)nationaal gangbare symbolen volgens ISO.
Foto’s en figuren digitaal:

Dankzij digitale beeldverwerkingstechnieken kan de redactie de meest gangbare soorten illustraties verwerken. Toch volgen hier nog enkele vuistregels:
- Dia’s geven een beter resultaat dan foto’s (full color; min.afm. 14 bij 18 cm).
Foldermateriaal is ongeschikt.
- Beschikt u over digitaal beeldmateriaal, stuur dit dan mee, maar sluit ook altijd
een print of uitdraai bij (liefst ook nog het origineel). Vermeld bij digitale
illustraties het bestandsformaat en de naam en versie van het programma waarmee
ze zijn aangemaakt.
Het beste resultaat geven de volgende bestandsformaten:
- Opgemaakt op de PC:
Adobe Photoshop 300 dpi (TIFF of EPS), Adobe Illustrator (EPS).
- MacIntosh:
Photoshop 300 dpi (TIFF of EPS) of hoge resolutie (JPG),
Illustrator eps (LET OP: tekstfonts omzetten naar lettercontouren, outline of curves).
Quark-X-Press documenten: inclusief letterfonts en alle illustraties.
- EPS als binair bestand (GEEN JPEG of DCS).
- Minimale afmetingen foto’s: 13 cm x 18 cm.
- Foto’s in Word of Power Point bestanden kunnen NIET worden verwerkt.
Dragers:

U kunt uw bijdrage per diskette, Zip of CD versturen. E-mail is ook mogelijk.
Stuur uw bestanden dan naar geotechniek@uitgeverijeducom.nl
Een uitdraai van de tekst/beelden alsmede originelen stuurt u vervolgens naar:
Uitgeverij Educom BV
t.a.v. Dhr. R.P.H. Diederiks
Postbus 25296, 3001 HG Rotterdam.

De print en het document moeten hetzelfde zijn. Als wij geen print hebben kunnen wij niets controleren. Als auteur loopt u hiermee het risico dat zaken onjuist kunnen worden weergegeven.
In verband met de hoge resolutie heeft het onze voorkeur dat u foto’s en overige illustraties op CD stuurt.
Tekstverwerking digitaal:

De redactie werkt met het programma Word 6.0.
Gezien de verdere behandelingen die de tekst in onze studio ondergaat verzoeken wij u geen gebruik te maken van verschillende lettertypes en andere tekstverwerkingsopties als cursief, vet, onderstrepen, centreren, enzovoorts.
In de print kunt u eventueel aangeven hoe u e.e.a. het liefst opgenomen ziet.
Overdracht:

Publicatie van uw artikel in een van onze vakbladen betekent automatisch overdracht van het recht op hergebruik ervan voor bijvoorbeeld electronische verspreiding.
Eindcontrole:

Voor publicatie ontvangt de auteur (of een van de auteurs, indien meerdere personen aan een artikel gewerkt hebben) vanuit onze uitgeverij een pdf-bestand van de publicatie.

Tarieven | Aanleverspecificaties


terug terug   contact contact   home home





 

Meer Educom websites:
Vakblad Geotechniek
Geotechniek
Vakblad Vitruvius
Vakblad CostandValue

  Postbus 25296, 3001 HG  Rotterdam Tel 010 - 425 65 44 Fax 010 - 425 72 25 info@uitgeverijeducom.nl