TARIEVEN & SPECIFICATIES

Algemene gegevens en plaatsingsmogelijkheden city-marketing magazine “Amersfoort Magazine”


Per januari 2002

Algemene gegevens
Titel: Amersfoort Magazine
Uitgave van: Uitgeverij Educom BV (i.s.m. gemeente Amersfoort)
Postbus 25296
3001 HG Rotterdam
Mathenesserlaan 347
3023 GB Rotterdam
Dhr. R.P.H. Diederiks, uitgever
Telefoon: 010 - 425 65 44
Telefax: 010 - 425 72 25
E-mail: amersfoortmagazine@uitgeverijeducom.nl
Verschijnings-
frequentie:
4x per jaar (excl. specials)
Verschijningsdata:januari - april - juli - oktober
Oplage:ca. 7.500 exemplaren
Verspreiding: controlled circulation (gemeente Amersfoort, intern; relaties Gemeente Amersfoort, lokaal/regionaal/landelijk; promotioneel bij bezoeken B&W; bedrijfsleven Amersfoort; Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland; VVV Amersfoort; hotels regio Amersfoort, op kamers; als leestafelexemplaar (zakelijke) horeca; congrescentra, abonnees, sponsors & adverteerders (+ netwerken derden). m.i.v. 2002 aangevuld met extra distributiepunten in Amersfoort e.o.
Technische gegevens binnenwerk omslag
Drukprocedevellen-offsetvellen-offset
Papiersoort135 grams mc250 grams mc
Afwerking-gelamineerd
Bladspiegel24 x 29,7 cm (b x h)24 x 29,7 cm (b x h)
Zetspiegel22,5 x 28,5 cm (b x h)22,5 x 28,5 cm (b x h)
Raster6060
Reproductiemateriaal: Onleesbaar positief films (plus een referentieproef)
Digitaal: volledig opgemaakt document in Quark-X-Press, inclusief gebruikte lettertypen en duidelijk voorbeeld)
Plaatsingsmogelijkheden
Advertenties (op basis van zw/w-plaatsing, excl. btw)
formaat
1 hele pagina 22,5 x 28,5 cm (b x h)€  1.200
1 halve pagina 22,5 x 14 cm (b x h)€   860
1 kwart pagina 11 x 14 cm (b x h)€   480
Toeslagen
steunkleur (PMS waarde opgeven),
per steunkleur
€   130
full colour€   390
voorkeurplaatsing, achterzijde omslag + 50% op de totale plaatsingskosten
voorkeurplaatsing, binnenzijde omslag
(2 en 3)
 + 25% op de totale plaatsingskosten
voorkeurplaatsing, overig + 15% op de totale plaatsingskosten
scannen logo/foto/dia€   60 per logo/foto
Redactioneel
(op basis van full-colour presentatie, incl. journalistieke kosten en
1 door ons te maken (portret)foto, excl. btw)
2 pagina’s€  3.750
3 pagina’s€  5.325
4 pagina’s€  6.800
(mogelijkheid tot doordrukken als brochure)
6 pagina’s€  9.850
8 pagina’s (katern)€ 13.000
(mogelijkheid tot doordrukken als brochure)
Publiciteitspakketten / Sponsorschap
Met een hoofd- of sub-sponsorschap ondersteunt u het city-marketing magazine “Amersfoort Magazine” structureel, met een minimale looptijd van 2 jaargangen.
Hiervoor krijgt u een aantrekkelijk publiciteitspakket aangeboden. In een gesprek vertellen wij u graag over de diverse mogelijkheden.
Betalingscondities (geldend voor alle plaatsingen)
40% van de totale plaatsingskosten worden vooraf, als aanbetaling/reservering en om de eerste kosten te dekken, gefactureerd.
Het resterende gedeelte van deze kosten (60%) worden na publicatie gefactureerd. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Sponsorschappen worden bij aanvang van de looptijd in zijn geheel gefactureerd.


terug terug   contact contact   home home
 

Meer Educom websites:
Vakblad Geotechniek
Geotechniek
Vakblad Vitruvius
Vakblad CostandValue

  Postbus 25296, 3001 HG  Rotterdam Tel 010 - 425 65 44 Fax 010 - 425 72 25 info@uitgeverijeducom.nl