Nieuws   nieuwsarchief

22-11-2007

Vitruvius

Vitruvius is een nieuw wetenschappelijk en onafhankelijk vaktijdschrift, waarin archeologie, cultuurlandschap en monumenten in hun samenhang worden gepresenteerd. De artikelen worden geschreven en beoordeeld door specialisten en generalisten uit de drie vakgebieden. In het eerste nummer wordt onder meer aandacht besteed aan zwaar regenbelast metselwerk, Romeins vrachtschip De Meern 4, monumentale wederopbouwkunst en het cultuurhistorische landschap van de Veluwe. Het vakblad Vitruvius is een initiatief van en wordt uitgegeven door Uitgeverij Educom BV m.m.v. de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumentenzorg.


23-01-2008

MACHU REPORT NO. 1

In opdracht van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) brengt Uitgeverij Educom BV een serie 'reports' uit m.b.t. een meerjarig Europees project (Cultuur 2000) met de naam MACHU, een accroniem voor Managing Cultural Heritage Underwater. De basis van het project vormt een nog te bouwen GIS applicatie die actief moet helpen bij het beheer van het culturele erfgoed onderwater. De partners in MACHU komen uit Polen, Duitsland, Zweden, Engeland, Portugal, Belgie en Nederland.


03-04-2008

Speciale editie van het vakblad Geotechniek

Het jaarthema van KIVI NIRIA in 2008 'Deltatechnologie', is een actueel onderwerp dat aansluit bij het Internationaal Jaar van de Planeet Aarde en de huidige discussie over de consequenties van klimaatverandering. Ruim 50% van de wereldbevolking leeft in delta's, kust- en riviergebieden.


4-10-2005

Beursmagazine 'Maroc-Plus'

In 2005 bestaat de (handels)band tussen Nederland en Marokko officieel 400 jaar. Dit wordt gevierd met diverse feestelijke evenementen in het land. Daarnaast worden in Rotterdam twee unieke beurzen georganiseerd: de publieksgerichte 'Rotterdamse Souk' en de business-to-business beurs 'Maroc-Plus'. Beide beurzen vinden plaats van 1 t/m 4 december 2005 in Ahoy' Rotterdam. Het beursmagazine zal door Uitgeverij Educom BV worden uitgebracht.


1-7-2005

Amersfoort XXL

Het beheer van de openbare en/of publieke ruimte is een vak om trots op te zijn. Goed beheer en onderhoud wordt veelal gezien als normaal. Beheerders worden vaak afgeschilderd als grijs en degelijk en weinig vernieuwend. Beheerders zijn de zorgelijke en zorgzame types, die voortdurend roepen dat de kwaliteit van de openbare ruimte achteruit holt, als er onvoldoende beheerbudgetten zijn. In de nieuwe Educom-uitgave 'Amersfoort XXL' wordt het thema 'beheer' van alle kanten belicht. Via interviews en reportages, ondersteund door pakkende fotografie, wordt de visie op beheer van de openbare ruimte bij gemeente en marktpartijen uit de doeken gedaan.


22-11-2007

eerste uitgave van het nieuwe glossy stadsmagazine Apeldoorn

Recentelijk verscheen de eerste uitgave van het nieuwe glossy stadsmagazine Apeldoorn. Het magazine draagt als thema 'Cultuurhistorie in Apeldoorn' en neemt de lezer mee langs vele cultuurhistorische kwaliteiten die Apeldoorn te bieden heeft. In het midden van het stadsmagazine is de gemeentelijke beleidsnota I-Cultuur opgenomen waarin de ambities van de gemeente Apeldoorn voor de komende jaren aan bod komen. De letter 'i' staat daarbij centraal: cultuurhistorie wil inspireren, bewoners en bezoekers informeren, investeren in kwaliteit en de belangrijkste archeologische en monumentale waarden instandhouden. Het thema-magazine zal de lezer inspireren tot veel goede dingen voor een sterk cultuurhistorisch Apeldoorn!


22-11-2007

eerste uitgave van het nieuwe glossy stadsmagazine Apeldoorn

Recentelijk verscheen de eerste uitgave van het nieuwe glossy stadsmagazine Apeldoorn. Het magazine draagt als thema 'Cultuurhistorie in Apeldoorn' en neemt de lezer mee langs vele cultuurhistorische kwaliteiten die Apeldoorn te bieden heeft. In het midden van het stadsmagazine is de gemeentelijke beleidsnota I-Cultuur opgenomen waarin de ambities van de gemeente Apeldoorn voor de komende jaren aan bod komen. De letter 'i' staat daarbij centraal: cultuurhistorie wil inspireren, bewoners en bezoekers informeren, investeren in kwaliteit en de belangrijkste archeologische en monumentale waarden instandhouden. Het thema-magazine zal de lezer inspireren tot veel goede dingen voor een sterk cultuurhistorisch Apeldoorn!

Download PDF

21-9-2002

Lezersonderzoek Geotechniek

De laatste keer dat wij uw mening over het vaktijdschrift Geotechniek vroegen, was in het najaar van 2000. Sindsdien is er al weer veel veranderd. In 2001 is in samenwerking met de Nederlandse Geotextielorganisatie (NGO) het vaktijdschrift Geotechniek uitgebreid met het gedeelte Geokunst en dit jaar is daar in samenwerking met de vereniging van fabrikanten van geprefabriceerde betonnen heipalen het Prepal-bulletin aan toegevoegd. Dankzij de financiele steun van meer dan 20 sponsors is het mogelijk het blad in Nederland gratis te verstrekken. De oplage is momenteel 4.500 en het vaktijdschrift wordt dankzij financiele bijdragen van Belgische bedrijven ook gratis in Belgie verspreid. Het is voor Geotechniek van groot belang om de mening van de lezers te vernemen over het blad, zoals zich dat in de afgelopen jaren verder heeft ontwikkeld.


22-11-2002

Lezers geven hoge waardering voor vakbladen Educom

Uit het recentelijk gehouden lezersonderzoek via onze website blijkt dat de lezers van Geotechniek het vakblad hoog waarderen (67,9%). De opname van de vakbladen Geokunst en het Prepal Bulletin krijgens eveneens een hoge waardering, namelijk 60,3%. Ook de rubrieken Actueel (87,2%), Geonet Update (56,4%), Afstudeerders TU-Delft (53,8%) en Vraag en Antwoord (79,5%) vallen bij de lezers in de smaak. Vormgeving/lay-out en toegankelijkheid worden gewaardeerd met resp. 97,4% en 87,2%. Van de deelnemers aan het lezersonderzoek vindt 67,9% dat het vakblad de afgelopen twee jaar met de opname van nieuwe rubrieken en voornoemde vakbladen is verbeterd. In zijn herkenbaarheid scoort het vakblad Geotechniek 57,7%. Begin 2003 zullen de resultaten uit het lezersonderzoek in rapportvorm worden uitgebracht.


18-07-2003

Uit in Middelburg

In opdracht van de gemeente Middelburg realiseerde Uitgeverij Educom BV een informatieve toeristische stadsgids "Uit in Middelburg". De luxe pocket-uitgave verschijnt in 3 edities: in het Nederlands, Duits en Frans/Engels. In de pocket "Uit in Middelburg" - die rijkelijk is voorzien van tips, foto"s en informatie- komen tal van onderwerpen aan bod, zoals o.a. winkelen, markten, monumenten, varen, sport en recreatie, kunst en cultuur, natuur, kinder- en jeugdactiviteiten, regio, evenementen en festivals. De verkoopprijs van de pocket bedraagt EUR 3,50. De pocket is o.a. verkrijgbaar via de Tourist Shop Middelburg.


15-08-2003

Special Amersfoort Magazine Open Monumentendag 2003

Op zaterdag 13 september zetten vele eigenaren weer de deuren van huizen, torens, kerken en kapellen open. Dit jaar staat de Open Monumentendag in het teken van Boerenbouw. De Open Monumentendag sluit met dit thema aan bij het Jaar van de Boerderij dat aandacht vraagt voor het behoud van historische boerderijen. In een speciale uitgave van het Amersfoort Magazine kunt u alles lezen over deze dag in Amersfoort.

Download PDF

Turks/Arabische stadswandeling Amersfoort

Deze zomer brengt Uitgeverij Educom BV i.s.m. het VVV Amersfoort een Turks/Arabische wandelgids uit. Met het oog op groepsrondleidingen worden door de historische vereniging 't Gilde Marokkaanse en Turkse stadsgidsen opgeleid. Het initiatief is bedoeld om allochtone Amersfoorters vertrouwd te maken met de geschiedenis van de stad. Circa 15 procent van de Amersfoortse bevolking is van buitenlandse komaf. Uit gesprekken met belangenorganisaties bleek dat er onder allochtonen grote belangstelling bestaat voor de 'petite histoire' van de eigen stad, maar worden met name ouderen afgeschrikt door de taalbarriere. De afgelopen jaren beperkte de deelname aan historische rondleidingen zich dan ook tot 'witte' vijftigplussers. Met de realisering van deze Turks/Arabische pocket en de speciaal opgeleide stadsgidsen wordt getracht hier snel verandering in te brengen.


28-02-2002

BREDA IN EVENT

Breda viert feest! In het kader van Breda 750 jaar en de vele evenementen die Breda rijk is verschijnen dit jaar twee edities van de nieuwe Educom-uitgave ?Breda in Event?. Het eerste nummer zal in april 2002 verschijnen.


 

Meer Educom websites:
Vakblad Geotechniek
Geotechniek
Vakblad Vitruvius
Vakblad CostandValue

  Postbus 25296, 3001 HG  Rotterdam Tel 010 - 425 65 44 Fax 010 - 425 72 25 info@uitgeverijeducom.nl